ปัญหาของค่ายมวยตู้

เมื่อเราทราบว่าการทำค่ายมวยนั้นจะมีปัญหาอะไรบ้าง เราควรจะทำอย่างไรแล้ว ในฐานะโค้ช เราก็ควรจะทราบว่าปัญหาในการแข่งขันมวยตู้นั้นจะมีอะไรบ้าง เพื่อว่าเราจะได้หาทางป้องกันและแก้ไข เพื่อไม่ให้ปัญหานั้น ๆเกิดขึ้นหรือถ้าจะเกิดก็ควรจะมีน้อยที่สุด ปัญหาที่จะเกิดจากการแข่งขันมักจะมาจากสิ่งต่อไปนี้คือตัวนักมวยตู้หลาย ๆคนมักจะทำให้เกิดปัญหาในขณะแข่งขัน เช่น ชอบทำผิดกติกา ชอบด่ากรรมการแสดงกิริยามารยาทไม่เรียบร้อย หรือแสดง กิริยาก่อให้เกิดการยั่วยุให้เกิดอารมณ์และเกิดการทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้ง

โค้ชควรจะ ต้องสอนและดูแลให้ทราบถึงเรื่องเหล่านี้ว่าไม่เป็นการดี ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้ชมและความรู้สึกที่ดีต่าง ๆของสังคมเสียไป ดังนั้นจะต้องไม่ทำสิ่งต่าง ๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นและถ้าผู้เล่นคน ใดปรับตัวไม่ได้โค้ชก็ไม่ควรจะให้ลงเล่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาส่วนคนดูหรือกองเชียร์ ก็มักจะก่อให้เกิดปัญหาบ่อยครั้ง เพราะบางครั้งไม่ทราบกติกาบ้าง เชียร์ฝ่ายตนเองอย่างไม่เข้าใจว่าที่ถูกที่ควรจะเป็นอย่างไร โห่ใส่ฝ่ายตรงข้ามบ้าง ด่าผู้เล่นบ้าง สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ก่อให้เกิดอารมณ์ และอาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทกันได้

โค้ชควรจะบอกว่าใครจะเชียร์อย่างไรก็ช่างเขา ใครจะด่าอะไรก็ช่างเขา เราเล่นไปตามปกติอย่าเก็บเสียงเชียร์หรือเสียงด่ามาเป็นอารมณ์แล้วจะทำให้เกมเสียไป ให้นักมวยทุกคนมีใจจดจ่อกับการแข่งขันเท่านั้นแข่งขันมวยตู้บนสังเวียนให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้ว