ความสำคัญของสมรรถภาพทางกายต่อมวยไทย 1

สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งสำคัญของการฝึก มวยไทย เพราะเป็นการเสริมสร้างสมรรถ ภาพทางกายของนักกีฬา ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากจะขาดไม่ได้ และไม่มีทางอื่นที่จะมาทดแทน ได้ มีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้กีฬา เป็นผู้ที่มีความสามารถดีได้ด้วยการ”ฝึกเท่านั้น การฝึกนักกีฬา นั้นไม่ใช่ฝึกเฉพาะทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์วิธีเท่านั้น จะต้องฝึกและเสริมสร้าง ให้ร่างกายแข็งแรง อดทน มีพลัง มีความเร็ว มีความคล่องแคล้วว่องไว ครูมวยจะต้องฝึก นักกีฬา อย่างหนักและทำให้นักกีฬาเหงื่อออกมากๆ เจ็บปวดกล้ามเนื้อลำตัว นอกจากนี้ครูมวย จะต้องสร้างความพร้อมทางด้านจิตใจและความเป็นระเบียบวินัย ความเอาใจใส่ในเรื่องการ ฝึกซ่อม ขยัน จะรักษาสุขภาพ พักผ่อนและรับประทานอาหารที่ดีและเพียงพอต่อร่างกายการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาครูมวยจะต้องมีความเรื่องของ การฝึก ดังนั้นหลักการฝึกควรประกอบด้วย

1 ฝึกจากน้อยไปหามาก ฝึกจากเบาไปหาหนัก ฝึกจนกระทงร่างกายเกิดความเจ็บ ปวดและเหนื่อย จะต้องฝึกให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายของแต่ละบุคคล อย่าฝึก ให้เหนื่อยมากเกินไปและฝึกให้น้อยจนเกินไป จะต้องฝึกให้พอเหมาะพอดี กับ ความสามารถของนักมวยไทย การฝึกจึงจะได้ผลดี

2 การฝึกจะต้องฝึกอยู่เสมอ และฝึกเป็นประจำ ทำให้ร่างกายเกิดความเคยชินกับ สภาพของ มวยไทย ประเภทนั้น ๆ

3 การฝึกจะต้องคำนึงถึงการเพิ่มความหนักในการฝึก ควรเพิ่มความหนักเป็นระยะ ๆเพื่อให้ร่างกายมีการปรับตัว ความหนักที่จะเพิ่มขึ้นจะต้อง คำนึงว่าเพิ่มเมื่อไร เพิ่มเท่าไร ฝึกวันละกี่ชั่วโมงและอาทิตย์ละกี่ครั้ง ผู้ฝึกจะต้องมีโปรการฝึก การฝึกแต่ละสัปดาห์ที่แน่นอน